Privacy

Privacy Statement
Stichting Groene Kruis 


De Stichting Groene Kruis Heerlen Hoensbroek vindt privacy heel belangrijk en gaat zorgvuldig om met de ons ter beschikking staande of gestelde gegevens.

Privacy Statement Stichting Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek 16 okt 2018. De Stichting Groene Kruis Heerlen Hoensbroek vindt privacy heel belangrijk en gaat zorgvuldig om met de ons ter beschikking staande of gestelde gegevens. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en niet doorgegeven aan derde partijen. Op onze website vertonen wij geen advertenties van derde partijen.


Elke stichting is verplicht om vanaf 25 mei 2018 een privacyverklaring te hebben volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de verklaring staat hoe de stichting omgaat met persoonsgegevens.Privacyverklaring Stichting Groene Kruis Heerlen Hoensbroek


De contactgegevens van de stichting zijn:

Charley Tooropstraat 4  6464 BB Kerkrade

  • Telefoon              06 1305 4576


De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 14109764.Rechtsgrond voor de verwerking van algemene gegevens.Intern:


Persoonsgegevens bestuursleden:

De leden van de stichting stellen hun persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens zijn bekend bij de KvK en worden alleen met toestemming van betrokkenen naar derden gecommuniceerd.Functionele gegevens die noodzakelijk zijn om de bestuursfunctie naar behoren te kunnen uitoefen worden wel verstrekt.

Nieuwe bestuursleden dienen de persoonsgegevens minimaal ten behoeve van de KvK registratie ter beschikking te stellen. Weigeren aspirant bestuursleden dit dan komen zij niet in aanmerking als bestuurslid.


Bewaartermijn:

De bewaartermijn van de persoonsgegevens bedraagt de wettelijke termijn na beëindiging van deelname aan het bestuur.


Inzage- rectificatierecht:

De leden hebben recht op inzage, rectificatie of wissen van persoons-gegevens en het intrekken van toestemming om deze op de website of overige media te gebruiken. Betrokkene kan dit recht schriftelijk inroepen middels een brief aan de secretaris van de stichting. Bij niet nakomen van het verzoek kan betrokkene dit agenderen voor de eerstvolgende bestuurs vergadering waarin een besluit dient te worden genomen.

 

Extern:

Ontvangen gegevens:

Gegevens van derden die de stichting ontvangt in verband met het aanvragen, beoordelen, gunnen of afwijzen van ondersteuning (materieel of financieel) worden de wettelijke bewaartermijn bewaard.


Doorgeven aan derden:

Met uitzondering van aanvragen van justitie of belastingdienst worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.


Vaststellen verklaring:

Deze privacyverklaring werd vastgesteld in de bestuursvergadering van

16 oktober 2018.